Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης

Τι ορίζεται ως σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης;

Ως σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης ορίζεται η πάθηση κατά την οποία το ακρώμιο(η κορυφή του ώμου) έρχεται σε επαφή με το στροφικό πέταλο. Η επαφή αυτή προκαλεί τη συμπίεση των ανατομικών δομών που βρίσκονται ανάμεσα τους, ιδίως κατά την ανύψωση του ώμου. Έτσι, δημιουργείται ερεθισμός και στη συνέχεια εκδηλώνονται συμπτώματα φλεγμονής. Το σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης είναι αρκετά συχνό, αποτελώντας τη συχνότερη αιτία εκδήλωσης πόνου στον ώμο.

 

Ποια άτομα είναι πιο πιθανό να εκδηλώσουν το σύνδρομο της υπακρωμιακής πρόσκρουσης;

Ο καθένας μπορεί να εκδηλώσει το σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης, όμως οι δραστηριότητες του ασθενούς παίζουν σημαντικό ρόλο. Πιο συγκεκριμένα, εκδηλώνεται συχνότερα σε νέους ανθρώπους με αθλητική δραστηριότητα που απαιτεί επαναλαμβανόμενη χρήση του ώμου. Τέτοια αθλήματα είναι το τένις, το μπέιζμπολ, ρίψεις και το κολύμπι και γι ’αυτό το λόγο το σύνδρομο ονομάζεται και «ώμος του κολυμβητή». Επίσης, μπορεί να προκληθεί σε άτομα που η επαγγελματική τους δραστηριότητα απαιτεί συχνή χρήση του ώμου, όπως για παράδειγμα οι οικοδόμοι και οι ελαιοχρωματιστές.  Η υπέρχρηση του ώμου φαίνεται λοιπόν να είναι το βασικό αίτιο της εκδήλωσης του συνδρόμου. Αντιθέτως, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις τα αίτια εμφάνισης δεν είναι τόσο ξεκάθαρα.

 

Αίτια πρόκλησης

Η εκδήλωση του συνδρόμου οφείλεται στη μείωση του υπακρωμιακού χώρου. Η μείωση αυτή μπορεί να προκληθεί εξαιτίας της υπέρχρησης του ώμου ή της κακής στάσης του ατόμου. Επίσης, η στενότητα του χώρου μπορεί να προκύπτει από ανατομικούς παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, η μορφολογία του ακρωμίου καθορίζει τις πιθανότητες εκδήλωσης του συνδρόμου για το κάθε άτομο. Το ακρώμιο μπορεί να χαρακτηριστεί ως επίπεδο, κυρτό ή αγκιστρωτό. Έτσι, τα άτομα με αγκιστρωτό  ακρώμιο φαίνεται να είναι πιο επιρρεπή στην εκδήλωση του συνδρόμου. Τέλος, προηγούμενοι τραυματισμοί του ώμου (π.χ. εξάρθρωση ώμου) κάνουν τα άτομα πιο επιρρεπή στην εμφάνισή του.

σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης; σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης;

Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης & Συμπτώματα

Το βασικό σύμπτωμα του συνδρόμου είναι ο έντονος πόνος στην προσπάθεια ανύψωσης του ώμου από τις 70ο έως τις 120ο. Ο έντονος πόνος, ακόμη και μέσα στη νύχτα κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης, οδηγεί με τη σειρά του στην αδυναμία του άνω άκρου. Τέλος, μπορεί να εντοπιστεί πόνος και δυσκαμψία ακόμη  και στον βραχίονα του ασθενούς.

 

Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση;

Η διάγνωση πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψιν πολλούς παράγοντες. Αρχικά, ο θεράπων ορθοπαιδικός λαμβάνει το ιστορικό του ασθενούς και στη συνέχεια προχωρά στην κλινική εξέτασή του. Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει έλεγχο του εύρους κίνησης του ώμου, κάτι που θέτει υποψίες για την ύπαρξη του συγκεκριμένου συνδρόμου. Σε κάθε περίπτωση για εγκυρότερη αξιολόγηση συνιστάται κάποια απεικονιστική εξέταση, όπως υπερηχογράφημα, αξονική ή μαγνητική τομογραφία. Οι απεικονιστικές εξετάσεις είναι απαραίτητες επί υποψίας ύπαρξης κάποιου οστεόφυτου ή αρθρίτιδας.

 

Με ποιους τρόπους μπορεί να θεραπευτεί το σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης;

Η θεραπεία του συνδρόμου αρχικά  είναι κατά κύριο λόγο συντηρητική και περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Ανάπαυση του πάσχοντος μέλους
  • Τροποποίηση δραστηριοτήτων
  • Χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ)
  • Ενέσιμη θεραπεία έγχυσης κορτικοστεροειδών
  • Φυσικοθεραπεία με πρόγραμμα ενδυνάμωσης του στροφικού πετάλου

 

Εάν τα συντηρητικά μέτρα δεν αποδώσουν καρπούς μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είναι απαραίτητη η αποκατάσταση με χειρουργική επέμβαση. Η χειρουργική επέμβαση που εφαρμόζεται είναι η αρθροσκόπηση ώμου, στοχεύοντας στην υπακρωμιακή αποσυμπίεση των τενόντων. Με τη χειρουργική αποκατάσταση της βλάβης, ο ασθενής ανακουφίζεται οριστικά από τα ενοχλητικά συμπτώματα του συνδρόμου υπακρωμιακής πρόσκρουσης.

 

Εάν εμφανίζετε πόνο στον ώμο, μην τον αμελείτε και επισκεφθείτε άμεσα έναν Ορθοπαιδικό. Ο Χειρουργός Ορθοπαιδικός Νίκος Βέργαδος είναι εξειδικευμένος χειρουργός στην αντιμετώπιση της παθολογίας του ώμου και έχει πραγματοποιήσει επιτυχώς πολλές αρθροσκοπήσεις ώμου. Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας.

 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ