Ελάχιστα Επεμβατική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ


  Η Ελάχιστα Επεμβατική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη επέμβαση που χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει τις φθαρμένες και κατεστραμμένες επιφάνειες του γόνατος. Αντικαθιστώντας αυτές τις επιφάνειες με ένα εμφύτευμα ή «πρόθεση» ο ασθενής ανακουφίζεται από το αίσθημα του πόνου, αυξάνει το εύρος κίνησης της άρθρωσής του και επιστρέφει, κατ’ αυτόν τον τρόπο, στις καθημερινές του δραστηριότητες.

  Η παραδοσιακή και πιο ευρέως διαδεδομένη προσπέλαση βασίζεται σε μια μεγάλη κάθετη τομή του δέρματος στο κέντρο του γόνατος. Αντιθέτως, στην ελάχιστα επεμβατική ολική αρθροπλαστική γόνατος (M.I.S.) ο Ορθοπαιδικός χειρουργός χρησιμοποιεί μια πιο μικρή τομή στο δέρμα και μια λιγότερο επεμβατική τεχνική με στόχο να μειωθεί ο μετεγχειρητικός πόνος και ο χρόνος ανάρρωσης του ασθενούς.

  Περιγραφή Μεθόδου

  Με την επέμβαση της Ολικής Αρθροπλαστικής του Γόνατος οι εκφυλισμένες επιφάνειες του χόνδρου και του οστού του γόνατος μαζί με μέρος των μαλακών ιστών αφαιρείται. Ο στόχος της επέμβασης είναι να παρέχει στον ασθενή ένα σχετικά ανώδυνο γόνατο που θα του επιτρέψει να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

  Η ελάχιστα επεμβατική Ολική Αρθροπλαστική του Γόνατος διαφέρει στο γεγονός ότι χρησιμοποιεί μια τομή η οποία είναι μικρότερη της κλασικής και οι αποκολλήσεις των μαλακών ιστών είναι μικρότερες.

  Τα τεχνητά εμφυτεύματα (προθέσεις) που χρησιμοποιούνται είναι τα ίδια με αυτά της κλασικής Ολικής Αρθροπλαστικής του Γόνατος. Ωστόσο, τα χειρουργικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία του μηρού και της κνήμης είναι ειδικά σχεδιασμένα για τοποθετηθούν σωστά οι προθέσεις.

  Πέραν της μικρής τομής, η τεχνική που χρησιμοποιείται για την αποκάλυψη της άρθρωσης είναι λιγότερο επεμβατική. Γενικότερα, οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται «σέβονται» τον τετρακέφαλο, γεγονός που σημαίνει ότι αποφεύγουν τον τραυματισμό του τένοντα του τετρακεφάλου και των υπόλοιπων μυών της πρόσθιας επιφάνειας του μηρού.

  Στην Ελάχιστα Επεμβατική Ολική Αρθροπλαστική του Γόνατος μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες προσπελάσεις ή τεχνικές. Οι μικρές τομές που γίνονται στον έσω πλατύ μυ (“midvastus” και “subvastus” approaches), αποκαλύπτουν την άρθρωση με έναν λιγότερο επεμβατικό τρόπο. Όλες οι προαναφερθείσες παραλλαγές που χρησιμοποιούνται στην μη επεμβατική τεχνική αποσκοπούν στον ελάχιστο δυνατό τραυματισμό και αποδιοργάνωση του γόνατος, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και μείωση του χρόνου ανάρρωσης και αποκατάστασης για τον ασθενή.

  Πόσο διαρκεί η νοσηλεία μετά από Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος;

  Η παραμονή στο νοσοκομείο μετά από την Ελάχιστα Επεμβατική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος είναι παρόμοια σε διάρκεια με την κλασική επέμβαση αρθροπλαστικής γόνατος και κυμαίνεται από μία έως τέσσερις ημέρες. Η μετεγχειρητική αποκατάσταση είναι ζωτικής σημασίας για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Ο χειρουργός και ο φυσιοθεραπευτής βοηθούν τον ασθενή με συγκεκριμένο πρόγραμμα ασκήσεων, έτσι ώστε να ανακτήσει σε μικρό χρονικό διάστημα την δύναμη και το εύρος κίνησης της άρθρωσής του.

  Ποιοι είναι οι πιο κατάλληλοι υποψήφιοι για Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος; 

  Η Ελάχιστα Επεμβατική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος δεν είναι κατάλληλη για όλους τους ασθενείς. Ο Ορθοπαιδικός χειρουργός προβαίνει σε μια προεγχειρητική ενδελεχή αξιολόγηση για να εξετάσει τους διάφορους παράγοντες που θα κρίνουν εάν η επέμβαση ενδείκνυται για τον ασθενή.

  Σε γενικές γραμμές, οι υποψήφιοι της ελάχιστα επεμβατικής μεθόδου είναι νεότεροι και λεπτοί ασθενείς χωρίς συνοδά προβλήματα υγείας, πρόθυμοι να συμμετάσχουν ενεργά στην διαδικασία αποκατάστασης. Αντιθέτως, η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος αντενδείκνυται (είναι λιγότερο κατάλληλη) για υπέρβαρους ασθενείς που έχουν ήδη υποβληθεί σε αλλες χειρουργικές επεμβάσεις στο γόνατο.

  Επιπλέον, στους μυώδεις ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντική παραμόρφωση του γόνατος, ή άλλα συνοδά προβλήματα υγείας, με την ελάχιστα επεμβατική μέθοδο αυξάνεται ο κίνδυνος των επιπλοκών.

  Πλεονεκτήματα Ελάχιστα Επεμβατική Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος

  • Μικρότερη χειρουργική τομή
  • Μικρότερο ρίσκο τραυματισμού νεύρου
  • Μικρότερη απώλεια αίματος
  • Ταχύτερη επούλωση του χειρουργικού τραύματος
  • Ταχύτερη λειτουργική ανάκαμψη του τετρακεφάλου, μικρότερος χρόνος επανεκπαίδευσης
  • Μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο, ταχύτερη ανάρρωση
  • Καλύτερο εύρος κίνησης και βελτιωμένη λειτουργία του γόνατος άμεσα μετεγχειρητικά
  • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος

  Αρκετές πρώιμες μελέτες της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής αντικατάστασης γόνατος, έχουν δείξει οφέλη σε σύγκριση με την παραδοσιακή αρθροπλαστική γόνατος. Άλλες μελέτες όμως έχουν δείξει υψηλότερη συχνότητα επιπλοκών με την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επέμβαση στο γόνατο, όπως για παράδειγμα εξαιτίας του μικρού χειρουργικού πεδίου, λόγω της μη σωστής τοποθέτησης των εμφυτευμάτων, εμφάνιση πρώιμης άσηπτης χαλάρωσης της αρθροπλαστικής, άρα και άκαιρη, σε σύντομο χρονικό διάστημα, αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος. Για το λόγο αυτό, πρέπει να τονίσουμε τη σπουδαιότητα της τεχνικής κατάρτισης και της χειρουργικής εμπειρίας που πρέπει να έχει ο ορθροπαιδικός χειρουργός στο συγκεκριμένο αποκλειστικά αντικείμενο της ελάχιστα επεμβατικής αρθροπλαστικής γόνατος.

  ελάχιστα ε

   

   

  ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
  ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ