Ρήξη Χιαστού

ΕΝΟΤΗΤΕΣ


  Η Ρήξη Χιαστού αποτελεί μία από τις συχνότερες αθλητικές κακώσεις στην περιοχή του γόνατος. Παρουσιάζεται συνήθως σε αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν σε αθλήματα υψηλών απαιτήσεων, όπως το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ.

   

  Τι είναι η Ρήξη Χιαστού;

  Η ρήξη χιαστού προκαλείται όταν το γόνατο πραγματοποιεί στροφική κίνηση, ενώ παράλληλα το σύστοιχο άκρο πόδι μένει σταθερό στο έδαφος.  Στα αθλήματα μπορεί να  συμβεί επίσης κατά την έντονη επαφή με κάποιον αντίπαλο αθλητή ή λόγω κάποιας απότομης προσγείωσης.

  Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Νίκος Βέργαδος, χάρη στη μεγάλη εμπειρία του, αντιμετωπίζει εξατομικευμένα κάθε περίπτωση ασθενούς. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί του, προκειμένου να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τη ρήξη χιαστού που σας κρατά μακριά από τις καθημερινές και τις αθλητικές σας δραστηριότητες.

   

  Τι συμπτώματα εμφανίζει η Ρήξη Χιαστού;

  Την ώρα που συμβαίνει η ρήξη χιαστού ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος, ο οποίος προέρχεται από το χιαστό σύνδεσμο. Ο ασθενής αμέσως νιώθει πόνο και ταυτόχρονα την αίσθηση ότι το γόνατό του δε μπορεί να τον στηρίξει.

  Προοδευτικά, με το πέρας των εβδομάδων, ο πόνος ελαττώνεται και ο ασθενής μπορεί να περπατήσει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Η αστάθεια, όμως, μπορεί να παραμείνει στις πιο σύνθετες κινήσεις και απαιτητικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν αλλαγές της πορείας του γόνατος. Το αποτέλεσμα είναι ο περιορισμός του ασθενούς στις αθλητικές του δραστηριότητες και η αποχή του από αυτές.

  Συγκεντρωτικά, τα πιο συχνά συμπτώματα από μία ρήξη χιαστού είναι τα ακόλουθα:

  • Έντονος πόνος τη στιγμή του τραυματισμού
  • Οίδημα που εμφανίζεται λίγες ώρες μετά τη ρήξη χιαστού
  • Αίσθημα αστάθειας και μυϊκής αδυναμίας, ιδιαίτερα σε στροφικές κινήσεις με αλλαγή της πορείας του γόνατος
  • Μείωση του εύρους κίνησης της άρθρωσης
  • Ευαισθησία κατά την ψηλάφηση

   

  Πώς γίνεται η διάγνωση;

  Η διάγνωση της ρήξης χιαστού πραγματοποιείται από τον Ορθοπαιδικό μέσω της κλινικής εξέτασης. Ο ιατρός διενεργεί συγκεκριμένα τεστ στον ασθενή και συγκρίνει την τραυματισμένη με την υγιή πλευρά. Η διάγνωση για τη ρήξη χιαστού επιβεβαιώνεται με μαγνητική τομογραφία, η οποία αποκαλύπτει περαιτέρω βλάβες που μπορεί να έχουν προκληθεί. Ο ιατρός, αφού συλλέξει όλες τις πληροφορίες για την κατάσταση του ασθενούς, μπορεί να προχωρήσει στην επιλογή της κατάλληλης για εκείνον θεραπείας.

   

  απόφθεγμα για τη Ρήξη Χιαστού απόφθεγμα για τη Ρήξη Χιαστού

   

  Πώς αντιμετωπίζεται στην οξεία φάση;

  Είναι σημαντικό να λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης για τη ρήξη χιαστού στην οξεία φάση προκειμένου να περιοριστεί το οίδημα και ο πόνος. Επίσης, άλλος ένας σημαντικός λόγος, είναι να μπορέσει να κινητοποιηθεί ο ασθενής όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα. Η αντιμετώπιση της ρήξης χιαστού στην οξεία φάση, περιλαμβάνει:

  • Ξεκούραση και βάδιση με βακτηρίες (πατερίτσες) για μερική φόρτιση του γόνατος
  • Παγοθεραπεία
  • Χρήση λειτουργικού κηδεμόνα

   

  Πώς θεραπεύεται η Ρήξη Χιαστού;

  Η θεραπεία για μία ρήξη χιαστού μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός αποφασίζει για την εκάστοτε περίπτωση, αφού προηγηθεί η κλινική εξέταση και οι διαγνωστικές εξετάσεις και πάντα κατόπιν συζήτησης με τον ασθενή. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη:

  • ο βαθμός και η έκταση της ρήξης
  • τα συμπτώματα που παρουσιάζονται
  • η ηλικία του ασθενούς

   

  Συντηρητική Θεραπεία

  Η Συντηρητική Θεραπεία για τη ρήξη χιαστού περιλαμβάνει κυρίως ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης και ιδιοδεκτικότητας και πραγματοποιείται σε συνεργασία με έναν Φυσικοθεραπευτή. Η θεραπεία αυτή δεν επαναφέρει σε απόλυτο βαθμό το χιαστό σύνδεσμο, αφού είναι ένα σύνδεσμος που δεν επανέρχεται όπως οι υπόλοιποι. Στόχος της θεραπείας είναι να εκπαιδεύσει άλλες δομές του γόνατος να αναλάβουν έως ένα βαθμό το ρόλο του χιαστού συνδέσμου. Σε άτομα μεγάλης ηλικίας ή χαμηλών κινητικών απαιτήσεων, αυτή η θεραπεία ενδέχεται να είναι η καταλληλότερη.

   

  Χειρουργική Θεραπεία

  Η Χειρουργική Θεραπεία επιλέγεται σε περιπτώσεις πλήρους ρήξης, λαμβάνοντας όμως υπόψη και παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το επάγγελμα και το άθλημα του ασθενούς. Ο ιατρός χρησιμοποιεί μόσχευμα του ίδιου του ασθενούς, με το οποίο αντικαθίσταται αρθροσκοπικά ο τραυματισμένος χιαστός, χωρίς να ανοιχτεί η άρθρωση του γόνατος. Αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται τόσο στην αποκατάσταση πρόσθιου χιαστού γόνατος, όσο και σε αυτήν του οπίσθιου χιαστού.

  Μέσω της σταθεροποίησης του γόνατος, αποφεύγονται δευτερογενείς βλάβες που συνήθως δημιουργούνται λόγω της αστάθειας, όπως η ρήξη μηνίσκου και ο τραυματισμός αρθρικού χόνδρου. Η χειρουργική θεραπεία πετυχαίνει την πλήρη αποκατάσταση της άρθρωσης και την επαναφορά του ασθενή στις καθημερινές και αθλητικές του δραστηριότητες.

  Η άρθρωση του γόνατος αποτελείται από δύο χιαστούς, οι οποίοι διασταυρώνονται μεταξύ τους και έχουν την μορφή Χ. Οι χιαστοί και η λειτουργία τους είναι οι εξής:

  • Πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος, ο οποίος προσφέρει την απαιτούμενη σταθερότητα και περιορίζει την πρόσθια ολίσθηση της κνήμης.
  • Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος, ο οποίος σταθεροποιεί την κνήμη και περιορίζει την οπίσθια ολίσθηση της.

  Η ρήξη χιαστού προκαλείται μετά την απότομη αλλαγή κατεύθυνσης. Συναντάται, συνήθως, σε αθλητικές δραστηριότητες όταν ο ασθενής σταματήσει ή επιταχύνει απότομα αλλά και όταν προσγειωθεί απότομα στο έδαφος μετά από ένα άλμα.

  • Έντονος πόνος μετά τον τραυματισμό
  • Αίσθημα αστάθειας
  • Περιορισμός της κίνησης
  • Οίδημα

   

  Ο Ορθοπαιδικός θα πραγματοποιήσει κλινική εξέταση και μέσω ειδικών τεστ θα συγκρίνει την υγιή πλευρά με εκείνη που έχει υποστεί ρήξη. Επίσης, είναι πολύ πιθανό να ζητηθεί και η λήψη απεικονιστικών εξετάσεων π.χ. μαγνητική τομογραφία.

   

  Η ρήξη χιαστού μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε μέσω συντηρητικής θεραπείας, είτε μέσω χειρουργικής επέμβασης. Ο Ορθοπαιδικός θα κρίνει ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος αντιμετώπισης αφού λάβει υπόψιν του τον βαθμό της ρήξης.

  Η επέμβαση για την αντιμετώπιση της ρήξης πραγματοποιείται αρθροσκοπικά.

   

   

  ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
  ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ