Εκτινασσόμενος Δάκτυλος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ


  Ο τένοντας μπορεί να παρουσιάσει κάποια τριβή και ερεθισμό καθώς κινείται μέσα στο κανάλι. Όσο αυτός γίνεται πιο έντονος, ο ίδιος ο τένοντας αλλά και το έλυτρό του μπορεί να πεπαχυνθούν με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στην κίνηση του μέσα στο κανάλι. Μπορεί μάλιστα να δημιουργηθούν μικρά οζίδια τα οποία μπορεί να κάνουν την είσοδο στο κανάλι σχεδόν αδύνατη. Στον εκτινασσόμενο δάκτυλο, ο τένοντας μπορεί να κολλήσει μέσα στο κανάλι και προσωρινά να είναι αδύνατη η έκτασή του δακτύλου. Μπορεί να χρειαστεί η βοήθεια του άλλου χεριού προκειμένου να ανοίξει το δάκτυλο και να εκτιναχθεί αιφνίδια.

  Αίτια Εκτινασσόμενου Δακτύλου

  Οι αιτίες οι οποίες προκαλούν την εμφάνιση του εκτινασσόμενου δακτύλου στις περισσότερες περιπτώσεις είναι άγνωστα.

  Υπάρχουν ορισμένοι προδιαθεσικοί παράγοντες όπως:

  • Η Ηλικία

  Ηλικία 40-60

  • Το Φύλο

  Συχνότερο σε γυναίκες

  • Διάφορες Παθήσεις

  Σακχαρώδης διαβήτης

  Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

  • Οι Έντονες Χειρωνακτικές Εργασίες

  Συμπτώματα Εκτινασσόμενου Δακτύλου

  Τα συχνότερα συμπτώματα του εκτινασσόμενου δακτύλου περιλαμβάνουν:

  • Πόνο κατά την κίνηση του δακτύλου που πάσχει
  • Μάγκωμα του δακτύλου κατά την κάμψη που πολλές φορές εκτινάσσεται στην προσπάθεια για έκτασή του
  • Ψηλαφητό και ευαίσθητο μόρφωμα (μπαλάκι στην παλάμη)
  • Οίδημα

  Σε προχωρημένες περιπτώσεις το δάκτυλο παραμένει σε κάμψη. Τα συμπτώματα συνήθως είναι χειρότερα κατά τις πρωινές ώρες καθώς και μετά από μεγάλη περίοδο ακινησίας.

  Θεραπεία Εκτινασσόμενου Δακτύλου

  Η θεραπεία είναι κατά κανόνα χειρουργική. Συνίσταται σε επιμήκη διατομή του ελύτρου και απελευθέρωση του τένοντα. Η επέμβαση διαρκεί 15 λεπτά. Με τοπική αναισθησία και ίσχαιμο περίδεση κεντρικότερα, γίνεται μία μικρή εγκάρσια τομή (1 – 2 cm) στην παλάμη στην άπω χειρομαντική γραμμή στον ανάλογο δακτυλικό στοίχο ή στην μετακαρποφαλαγγική γραμμή του αντίχειρα (όχι κεντρικότερα λόγω κινδύνου κάκωσης του κινητικού κλάδου του μέσου νεύρου). Ανευρίσκεται το έλυτρο, διατέμνεται επιμήκως, απελευθερώνεται επαρκώς ο τένοντας, ελέγχεται η ομαλή του κύλιση και ακολούθως συρράπτεται το δέρμα.
   

   

  ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
  ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ